Tiga jenis musuh Allah


Hadith :

Fari Abu Hurairah r.a, dari nabi saw., sabdanya:”Allah berfirman:”Ada tiga jenis, Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat:

i)Orang yang memberi kerana-Ku, kemudian tidak diakuinya.

ii)Orang yang menjual orang yang merdeka, kemudian dimakannya wang hasil jualan tersebut.

iii)Orang yang mengupah kepada pekerja lalu disuruh sempurnakan kerja itu tapi tidak dibayarnya upah itu.” (Bukhari)

Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia