Ingin ambil anak angkat

SOALAN

Saya seorang wanita yang berusia 40 tahun dan tidak pernah berkahwin. Baru-baru ini hati terbuka untuk mengambil seorang anak yatim sebagai anak angkat.

Bolehkah SIS menerangkan prosedur untuk mengambil anak angkat? Bagaimana dengan pembahagian harta kepada anak angkat?

*Sebatang Kara,

*Batu Tiga, Shah Alam

Jawapan

Terdapat dua cara untuk mengambil anak angkat di Malaysia. Pertama ialah dengan secara terus daripada ibu bapa yang ingin memberikan anak mereka sebagai anak angkat. Cara yang kedua ialah melalui permohonan di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Jika saudari ingin memohon anak angkat melalui JKM, saudari boleh memohon sama ada melalui surat, faks, telefon, email atau datang sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) di mana saudari bermastautin.

Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 257) juga memperuntukan syarat-syarat yang perlu dipenuhi antaranya, ibu bapa angkat mestilah sekurang-kurangnya berumur 25 tahun dan sekurang-kurangnya 18 tahun lebih tua daripada anak angkat itu. Anak angkat itu hendaklah di bawah umur 18 tahun dan ibu bapa dan anak angkat hendaklah menetap di Malaysia.

Mengikut peruntukan undang-undang, pengambilan anak pelihara secara sendiri perlu dimaklumkan kepada JKM mengikut seksyen 35(1) Akta kanak-Kanak 2001 tidak lewat daripada satu minggu selepas pengambilan.

Kebiasaannya, pemohon anak angkat ini adalah pasangan yang telah berkahwin, namun Akta tidak menghalang bagi seorang yang bujang untuk memohon anak angkat.

Apa yang perlu saudari lakukan ialah membuktikan kepada JKM bahawa walaupun saudari akan menjaga anak angkat tersebut berseorangan, tetapi saudari sanggup mengambil apa-apa langkah yang perlu bagi memastikan bahawa kebajikan anak tersebut akan terpelihara.

Melihat kepada amalan, agak sukar bagi seorang yang masih bujang untuk mendapat anak angkat. Oleh sebab tujuan utama JKM ialah memelihara kebajikan anak angkat tersebut, maka JKM berusaha untuk memberikan institusi keluarga yang sempurna kepada anak angkat itu.

Dalam sesi menemubual saudari, pegawai JKM akan cuba membuat penilaian-penilaian seperti kemampuan saudari untuk memberi kasih sayang, jagaan dan perlindungan, sama ada saudari faham implikasi dan cabaran menjadi keluarga angkat dan melihat sama ada saudari mampu memelihara anak itu dari segi ekonomi, kesihatan, sosial, emosi, mental dan sebagainya.

Anak angkat dapat disahkan sebagai anak pelihara mengikut undang-undang melalui dua cara permohonan. Pertama, permohonan dibuat dalam masa tiga bulan selepas menerima kanak-kanak dalam penjagaan pemohon.

Permohonan hendaklah dibuat kepada mahkamah seksyen atau mahkamah tinggi dengan melantik peguam untuk urusan mendaftarkan Notis Pengangkatan.

Permohonan cara kedua adalah dengan membuat permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara di bawah Akta Pendaftaran Anak Angkat 1952 (Akta 253).

Permohonan untuk pengesahan ini hanya boleh dibuat selepas dua tahun anak pelihara dalam penjagaan keluarga pelihara. Bagi keluarga yang beragama Islam permohonan untuk pengesahan anak pelihara hanya boleh dibuat melalui Akta 253, iaitu Akta Pendaftaran Pengangkatan sahaja.

Permohonan untuk pengesahan pengangkatan hanya boleh dibuat selepas dua tahun anak pelihara berada dalam jagaan pemohon. Permohonan boleh dibuat di Pejabat Pendaftaran Negara.

Dari segi pembahagian harta bagi anak angkat, Islam tidak memperuntukkan ketetapan bagi anak angkat dalam penerimaan harta pusaka. Tiada ketetapan faraid bagi anak angkat untuk mewarisi harta ibu atau bapa angkat.

Namun, jika ingin mewariskan harta kepada anak angkat, maka harta itu boleh dibahagi secara hibah ketika hayat bapa atau ibu angkat.

Selain itu adalah dengan cara mewasiatkan harta kepada anak angkat, tetapi dengan syarat tidak boleh mewasiatkan lebih daripada 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka.