Ziarah Madinah

Oleh MOHD. RAZALI ZAKARIA


masjid quba' antara lokasi yang sentiasa dikunjungi oleh umat Islam yang menunaikan haji dan umrah.


MADINAH Al-Munawwarah merupakan kota suci kedua Islam selepas Makkah Al-Mukarramah. Terletak di sebelah utara kota Makkah. Ia berada di atas ketinggian 625 meter dari paras laut.

Batas Tanah suci Madinah adalah di antara Jabal 'Iyr di sebelah selatan dan Jabal Thawr di sebelah utara. Jaraknya lebih kurang 16 kilometer. Di sebelah timur dan barat disempadani dengan dua batuan hitam dipanggil Harrah Syarqiah dan Harrah Gharbiyah.

Sejarah Madinah

Kota Madinah pada asalnya dikenali dengan nama Kota Yathrib sempena orang yang membuka kota ini iatu Yathrib ibnu Ubayl Ibnu 'Iwadh berketurunan dari Nabi Nuh a.s. melalui anaknya Sam ibnu Nuh. Selepas itu 'Amalek Bani Imlak telah membuka penempatan dan ladang.

Dari sebuah penempatan kecil, Yathrib berkembang menjadi sebuah kota dan didiami oleh dua bangsa utama iaitu Yahudi dan Arab. Bangsa Yahudi terdiri dari tiga puak utama Bani Qainuqa', Bani Nadhir dan Bani Quraizah. Mereka menguasai ekonomi kota Yathrib ini.

Sementara itu, bangsa Arab pula terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka selalu bertelagah sesama sendiri sehingga kedatangan hamba Allah yang Mulia ke kota mereka.

Hijrah Rasulullah SAW

Ketika Rasulullah sampai di Quba' sebuah tempat di selatan Madinah baginda berhenti di rumah Kalthum Ibnu Hidam dan baginda membangunkan Masjid di sana.

Masjid ini kemudiannya diberi nama Masjid Qubba' dan ia merupakan masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW.

Setelah Rasulullah berkampung di sana selama tiga hari, baginda kemudiannya bertolak ke Madinah. Kebetulan hijrah baginda SAW itu pada hari Jumaat. Apabila masuk waktu zuhur Rasulullah solat di suatu tempat dan terbinanya masjid yang dikenali sebagai Masjid Jumuah.

Apabila Rasulullah tiba di Kota Madinah dengan menunggang untanya, orang ramai berebut-rebut memegang tali untanya. Namun baginda dengan penuh adab sopan dan diplomasi meminta mereka membiarkan unta tunggangannya bergerak bebas dan memilih tempat perhentiannya sendiri.

Baginda telah berhenti di atas sebidang tanah tempat mengeringkan buah tamar yang dimiliki oleh dua orang anak yatim peliharaan As'ad ibnu Zurarah. Anak yatim itu bernama Sahlun Ibnu Amru dan Suhaiyl ibnu Amru.

As'ad ibnu Zurarah telah memberikan tanah tersebut sebagai hibah (hadiah) kepada Rasulullah SAW tetapi baginda menolaknya. Baginda membeli tanah tersebut dengan harga 10 dinar dan dibayar oleh Abu Bakar al-Siddiq.

Rasulullah kemudiannya menjadi tetamu Abu Ayyub Khalid ibnu Zayd al-Ansari. Rumahnya terletak betul-betul di hadapan tanah tersebut. Hampir setahun Rasulullah menetap di sana.

Masjid Nabawi

Pembinaan Masjid Nabawi bermula pada hari kedua ketibaan Rasulullah SAW di kota Madinah. Pada asalnya terdapat pohon tamar dan pohon-pohon qharqad yang berduri dan perkuburan bukan orang Islam di tanah tersebut.

Setelah kawasan tersebut dibersihkan dan perkuburan lama dipindahkan, baginda SAW bersama sahabat-sahabat baginda memulakan pembinaan masjid meliputi kawasan seluas kira-kira 850.5 meter persegi dan 2.9 meter tinggi.

Dindingnya adalah dari campuran batu dan tanah. Tiangnya dari batang-batang tamar dan atapnya dari pelepah tamar manakala lantainya dari tanah liat.

Ia juga tidak mempunyai mihrab dan mimbar pada permulaan pembinaannya.

Ziarah Madinah

Ziarah Madinah boleh dibahagikan kepada dua perkara. Pertama ziarah dalam dan kedua ziarah luar.

Ziarah Dalam

Kebiasaannya jemaah haji yang tiba di Madinah akan bermukim di sana lebih kurang lapan hari. Pada pagi hari pertama jemaah haji tiba, mereka akan dibawa ziarah dalam.

Jemaah haji akan ditunjukkan Babus (pintu) Salam. Bagi Jemaah lelaki mereka akan masuk melalui Babus Salam kemudian terus ke ruang solat untuk solat tahiyatul masjid. Setelah solat jemaah haji akan ditunjukkan rawdah iaitu kawasan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW: "Taman di antara taman-taman syurga".

Jika berkesempatan jemaah akan dapat masuk untuk solat dan berdoa di dalamnya. Jika terlalu ramai jemaah haji hendaklah terus menuju Babul Baqi'.

Selepas melalui mihrab, di sebelah kiri terdapat ruang yang telah dikepung dengan dinding dan jaring besi yang berukir. Di tengah-tengahnya terdapat tiga lubang yang besar sekali seakan-akan permukaan hajar aswad. Setentang dengan tempat inilah Rasulullah dimakamkan.

Di sebelah baginda kemudiannya kubur Saidina Abu Bakar dan diikuti Saidina Umar. Setelah memberi salam dan membaca doa jemaah haji hendaklah terus keluar ke Babul Baqi'.

Di luar masjid, setentang dengan Babul Baqi' terletak perkuburan bagi'. Jika berkesempatan jemaah haji lelaki bolehlah menziarahi perkuburan ini. Perkuburan Baqi' biasanya dibuka di antara selepas subuh sehingga jam 8.30 pagi dan selepas asar sahaja.

Bagi jemaah haji wanita mereka akan dibawa ke hadapan Babus Salam sahaja. Kemudian mereka akan dibawa di hadapan Masjid Nabawi. Di sana jemaah haji wanita akan ditunjukkan Qubbatul Khadra' (kubah hijau). Di bawah kubah hijau itulah Rasulullah SAW bersemadi.

Jemaah wanita hanya memberi salam kepada Rasulullah dan dua orang sahabatnya dari kawasan berkenaan kemudian mengadap kiblat untuk membaca doa.

Jemaah haji wanita kemudian ditunjukkan perkuburan Baqi' dari luar. Setelah membaca doa untuk ahlul Baqi' mereka kemudiannya memasuki masjid melalui Babul Ali atau pintu bernombor 29.

Sebelum ke rawdah jemaah haji terpaksa menunggu giliran untuk memasuki kawasan rawdah secara kumpulan. Kebiasaannya jemaah haji wanita dibenarkan masuk ke kawasan rawdah mengikut kumpulan benua.

Ziarah luar

Pada pagi keesokannya jemaah haji akan dibawa ziarah luar. Jemaah haji akan dibawa melawat kawasan yang bersejarah.

Masjid Quba'

Masjid Quba' terletak di perkampungan Bani Amru ibnu Auf iaitu kira-kira tiga kilometer (km) ke selatan dari Kota Madinah.

Rasulullah tiba di Quba' pada hari Isnin 12 Rabiulawal bersamaan 20 September 622M. Masjid in dibina di atas sebidang tanah tempat pengeringan tamar milik Kulthum ibnu Hadam.

Ia dinamakan Masjid Quba' sempena nama sebuah perigi yang berada di tempat tersebut. Setelah selesai pembinaan masjid Rasulullah bersama sahabat solat berjemaah secara terbuka berkiblatkan Baitul Maqdis.

Masjid ini mempunyai kelebihannya tersendiri. Allah SWT merakamkan di dalam surah al-Taubah ayat 108 tentang kelebihan bersolat di dalamnya. Firman Allah yang bermaksud:Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersolat di dalamnya...

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian sampai di Masjid Quba' dan bersembahyang di dalamnya baginya ganjaran pahala seperti menunaikan umrah". (riwayat Nasa'iy dan ibn Majah).