Raya atau pesta?

Oleh Idris Musa
idris@hmetro.com.my

MAJLIS rumah terbuka dalam masyarakat Islam di Malaysia sudah jadi satu tradisi, bersilih ganti dari rumah ke rumah, sekali gus menyemarakkan amalan berkunjungan dan ber maafan sepanjang Syawal yang mulia.

MAJLIS rumah terbuka dalam masyarakat Islam di Malaysia sudah jadi satu tradisi, bersilih ganti dari rumah ke rumah, sekali gus menyemarakkan amalan berkunjungan dan ber maafan sepanjang Syawal yang mulia.

Ia mencerminkan keindahan nilai mulia dalam Islam seperti sifat pemurah, bantu membantu, menghubungkan ikatan persaudaraan, memupuk kesepakatan dan perpaduan.Cuma, dalam kegembiraan dan kemeriahan Syawal itu, ditambah senyum tawa bersama hidangan istimewa di ha dapan membuatkan sesetengah kita lupa konsep dan falsafah rumah terbuka.

Malah, masih ada terkeliru dengan majlis itu sehingga rumah terbuka yang diadakan tidak ubah seperti pesta keramaian.

Apakah ini konsep rumah terbuka yang kita mahukan seperti dianjurkan syariat?

Pensyarah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (Kias), Nilam Puri, Muhammad Lukman Ibrahim, berkata majlis rumah terbuka adalah suatu amalan terpuji walaupun tiada nas khusus.

Beliau berkata, ia diadakan dengan mengambil asas pe mahaman hari raya dan contoh ikutan dilakukan Rasulullah s.a.w yang memberi makan golongan miskin pada bulan Ramadan.

“Dahulu Nabi s.a.w memberi makan orang miskin dari bulan puasa lagi. Nabi dan kalangan sahabat mengutamakan orang miskin.

“Tetapi sesetengah kita mengadakan majlis keraian pada bulan Syawal sahaja, malah jemputan hanya membabitkan golongan tertentu dan mengabaikan orang miskin,” ka tanya.

Majlis keraian di rumah terbuka akan mendapat keberkatan dan limpahan rahmat sekiranya ia bertepatan dengan anjuran agama, tetapi jika sebaliknya ia menjadi majlis dilaknati.

Katanya, antara garis panduan yang perlu dipatuhi ialah majlis itu diadakan secara sederhana, bukannya berlebih-le bihan sehingga berlaku pembaziran.

Al-Quran mengingatkan manusia mengenai pembaziran, maksudnya: “Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya.” (Al-Isra, 27)

Tujuan rumah terbuka pula, katanya, semata-mata untuk mencapai reda Allah, bukannya untuk berbangga dan me nunjuk-nunjuk kononnya dia adalah golongan berada, ber kemampuan dan banyak harta.

Orang yang berbangga-bangga akan dibenci sesama ma nusia.

Allah juga tidak suka kepada golongan terbabit seperti ditegaskan dalam al-Quran: “Sesungguhnya Allah tidak me nyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

(Luqman, 18)

“Sesetengah orang mengadakan rumah terbuka secara ikut-ikutan, tidak mengetahui konsep dan falsafah di se baliknya, sehingga timbul rasa bangga dan riak pada majlis yang diadakan.

“Malah, ada pula mengadakan rumah terbuka supaya keluar gambarnya dalam akhbar atau televisyen, tiada keikhlasan dan jika begini, macam mana akan mendapat pahala,” kata Muhammad Lukman.

Beliau berkata, apabila seseorang itu ingin mengadakan rumah terbuka dia tidak boleh membeza-bezakan tetamu, antara miskin dan kaya, berpangkat dan berpengaruh ataupun tidak.

“Islam tidak menggalakkan umatnya mewujudkan per bezaan antara si miskin dan kaya di dalam satu-satu majlis.

“Sekiranya berlaku juga, hukum wajib menghadiri majlis itu boleh berubah menjadi tidak wajib.

“Kemudian, dalam majlis juga perlu menjaga batas syariat, mengelak percampuran antara lelaki wanita dan tidak terbabit dengan aktiviti melalaikan seperti karaoke,” katanya.

Bagi tetamu yang berkunjungan ke rumah saudaranya dengan ikhlas akan disukai dan dicintai Allah, sebagaimana ditegaskan Rasulullah s.a.w melalui sabdanya yang diri wayatkan Bukhari, Muslim dan Ahmad daripada Abu Hur airah r.a bermaksud: “Ada seseorang yang berziarah ke tempat saudaranya kerana seagama dalam suatu kampung, lalu Allah mengutus malaikat untuk mendatangi jalan yang dilalui. Setelah bertemu, lalu mailaikat bertanya, ke mana saudara akan pergi?

“Jawabnya, hendak ke tempat saudara saya di dalam kam pung ini. Malaikat bertanya, apakah kedatangan saudara itu kerana ada sesuatu kenikmatan daripadanya yang akan saudara dapatkan? Jawabnya, tidak, saya datang semata-mata kerana saya mencintainya untuk mengharapkan keredaan Allah.

“Kemudian malaikat itu berkata lagi, ketahuilah sesung guhnya saya adalah utusan Allah (untuk menemui saudara dan untuk mengatakan) bahawa Allah mencintai saudara sebagaimana saudara mencintai orang itu.”

Rumah terbuka sempena Aidilfitri sekiranya difahami se baik-baiknya boleh menjadi wadah bagi merungkai ke keliruan, mengutuhkan perpaduan dan menyuburkan mua fakat sesama manusia.

Islam juga menggalakkan umatnya untuk bergaul, ber tandang dan beramah mesra dengan yang lain seperti di tegaskan dalam hadis daripada Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari, Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah bermaksud: “Seorang Mukmin yang bergaul dalam masyarakat dengan manusia lainnya dan dia sabar menahan suka duka ma syarakat itu, adalah lebih baik daripada seorang Mukmin yang hidup tidak bergaul dalam masyarakat umum...”