Permohonan adalah dipelawa daripada WARGANEGARA MALAYSIA keutamaan kepada rakyat Negeri Terengganu Darul Iman yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan berikut :-

1. PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED J29 (2 KEKOSONGAN)

2. PENOLONG JURUTERA GRED J29 (1 KEKOSONGAN)

3.PENOLONG ARKITEK LANSKAP GRED J29 (1 KEKOSONGAN)

4.JURUTEKNIK (SENI BINA) GRED J17 (1 KEKOSONGAN)

5.JURUTEKNIK (AWAM) GRED J17 (2 KEKOSONGAN)

6.JURUTEKNIK LANSKAP GRED J17 (1 KEKOSONGAN)

7.PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N17 (1 KEKOSONGAN)

8.PEMBANTU AM PEJABAT GREG N1 (2 KEKOSONGAN)

*SEMUA JAWATAN YANG DITAWARKAN ADALAH BERTARAF TETAP

CARA MEMOHON.
Borang permohonan (berharga RM1.00) boleh didapati di Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia, Tingkat 2, Majlis Perbandaran Kemaman yang beralamat seperti di bawah dengan mengirimkan sampul surat berukuran 22 cm x 35 cm bersetem 50 sen dan beralamat sendiri atau datang sendiri.

Borang yang lengkap diisi hendaklah ditulis nama jawatan di bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan dikirimkan ke Majlis Perbandaran Kemaman seperti alamat berikut : -

YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN
JALAN AIR PUTIH
24000 KEMAMAN
TERENGGANU

Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Kerajaan/Badan Berkanun hendaklah memajukan permohonan tersebut melalui Ketua Jabatan masing-masing dan pastikan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi terkini disertakan bersama.

PERHATIAN :
(i) Permohonan yang lewat diterima dan tidak lengkap tidak akan dilayan.
(ii) Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk
ditemuduga.
(iii) Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan adalah dianggap tidak
berjaya.
(iv) Setiap permohonan hendaklah disertakan salinan kad pengenalan dan surat
beranak.


TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 26 OKTOBER 2009