CONTOH SUAMI TELADAN

CONTOH SUAMI TELADAN

A. Wanita dan rumahtangga sebelum Islam
1. Zaman Fir'aun.
Wanita di zaman Fir'aun berbeza masalahnya dengan wanita di zaman kuno yang lain. Di zaman
ini mereka mendapat hak yang sama dengan kaum lelaki bahkan kadang kala mereka terima
melebihi lelaki. Ini terjadi kerana bangsa Mesir kuno anggap kaum wanita lebih sempurna dari
kaum lelaki. Contohnya Ratu Hatsyebsut – memerintah Mesir selama 22 tahun. Di kalangan raja
dan pembesar pula, mereka mengamalkan poligami tetapi tidak mengamalkan pemberian hak
yang sama pada isteri-isteri mereka. Ini merosakkan hubungan antara lelaki dan wanita.
2. Zaman Yunani.
Bangsa Athena Kuno sangat memandang rendah pada wanita. Wanita seperti barang perhiasan
yang boleh dijual beli di pasar. Pada mereka, kaum wanita adalah jelmaan syaitan yang jahat dan
kotor. Kaum suami mempunyai hak sepenuhnya ke atas isteri.
3. Zaman Romawi.
Zaman ini lebih teruk dari zaman Yunani di mana kaum lelaki menyusun suatu undang-undang
menyatakan kaum wanita tidak memiliki jiwa kemanusiaan, oleh itu wanita tidak dibangkitkan di
hari akhirat. Selain dari itu, kaum wanita dilarang makan daging, ketawa malah kadang kala
dilarang berbicara. Pada mulut wanita dipasang kunci "muzelir" agar tidak berbicara. Kekejaman
mereka melebihi batas sehingga ada tradisi yang memberi hak kepada suami untuk membunuh
isteri. Undang-undang ini diberi nama "Noema" di mana suami boleh membunuh isteri dan
menyerahkan isteri kepada orang lain.
4. Negeri China.
Pada zaman dahulu hingga abad ke-15, isteri para kaiser akan turut dikuburkan bersama suami
yang mati, malah ramai wanita dipaksa membunuh diri. Tradisi ini juga dipakai oleh bangsa
Skandinavia pada abad-abad pertengahan.
5. Negeri India.
Pada pertengahan abad ke-20, janda dilarang berkahwin. Dalam adat suku kaum Tuda, pengantin
perempuan mesti merangkak sampai ke tempat suaminya. Upacara ini berakhir setelah suami
meletakkan kakinya di atas kepala mempelai wanita.
6. Farsi.
Menurut agama Majusi, kedudukan wanita sangat hina. Wanita dianggap sebagai pangkal
kejahatan dan kemurkaan dewa.
Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, wanita tiada nilai sama sekali. Pada masa dua abad
sebelum Islam, di Perancis, sebahagian masyarakat mempersoalkan, apakah wanita itu haiwan
atau syaitan? Namun dengan kedatangan Rasulullah SAW, Islam telah berjaya menyelamatkan
kaum wanita dari kezaliman.
B. Rumahtangga mithali
Rasulullah SAW telah bersabda, Perasaan kasih adalah kecintaan suami kepada isterinya.
Perasaan sayang adalah sayangnya suami kepada isterinya meskipun ada keburukan pada
dirinya.”
(diriwayatkan oleh Ibnu Abbas)
Perasan saling mencintai akan menjadikan pasangan suami/isteri seolah-oleh satu jiwa. Ia
merupakan penawar segala-galanya. Perasaan ini akan mengalirkan rasa kebahagiaan hingga
wujudlah sebagaimana yang diucapkan Rasulullah "Baiti Jannati" (Rumahku Syurgaku).
C. Perhatian suami teladan terhadap isteri tercinta
Cinta suci adalah perasaan yang luhur yang mengangkat manusia ke darjat yang tinggi. Cinta
merupakan motivasi dalam diri bagi diri manusia yang akan mendorong manusia untuk
melakukan kebajian. Ianya juaga boleh diwujudkan dengan cara:
1. Menghargai pendapat isteri
2. Sentiasa mendidik isteri
D. Bimbingan untuk kebahagian hidup
Bimbingan ini mestilah berlandaskan Islam dan cara yang paling baik ialah dengan mengamalkan
sunnah Rasulullah SAW.
E. Kasih sayang suami Mithali
Rasulullah SAW merupakan seorang hamba Allah SWT yang pengasih dan penyayang dimana
baginda mengamalkan:
1. Kasih sayang terhadap kaum muslimin
2. Kasih sayang terhadap orang-orang musyrik
3. Kasih sayang terhadap kanak-kanak
4. Kasih sayang terhadap hamba
5. Kasih sayang terhadap haiwan